Casa Passiva de Fusta

 

 

Castellterçol 2011

 

Hem projectat un casa passiva a partir d'elements prefabricats de fusta. Màxima rapidesa de construcció. Mínim consum energètic en la construcció i per l'usuari.

 

http://www.youtube.com/watch?v=ilV02GByZ7c