Col·laboradors:

 

Estructures:

PBX Centre de Càlcul 

Enric Xercavins i Vall, Eng. Industrial


Instal·lacions:

Joan Montilla i Rodríguez

Eng. Tèc. Industrial


Jordi Tomassa i Morera

Enginyer industrial


Josep Ma. Domenech i Mas

Doctor Enginyer Industrial


INSIGEST SA

Vicente Torres i Aramendia, Ing. Ponts i Camins

 

Seguretat i Salut:

Xavier Sala i Mas

Arquitecte tècnic

 

Medi Ambient:

Jordi Morató i Farreras

Doctor Biòleg


Mireia Fargas i Carbonés

Ambientòloga (Phragmites SL)