5a Biennal Arquitectura BACC'08

Habitatges Cardona 30. Manresa

1er premi. Habitatges plurifamiliars.

Habitatge unifamiliar.

Pineda de Bages

Menció. Habitatges unifamiliars.

 

4a Biennal Arquitectura BACC'06

Biblioteca Universitaria UPC (BCUM). Manresa

1er premi. Rehabilitació.

 

3a Biennal A.de la Sota Tarragona

Ampliació CEIP La Portalada.

Altafulla

Selecció. Nova planta ús públic.

 

2a Biennal Arquitectura BACC'01

Centre de dia de Sant Fruitós de Bages

1er Premi. Nova planta ús públic.

Policia i Arxiu Municipal.

Sallent

Menció. Rehabilitació.

Habitatge unif. Manresa

Menció. Habitages unifamiliars.